Monday, March 03, 2008

روزهای آخر سال عجیب

هوا عالیه
.......................
سال کذایی هشتاد وشش داره نفس های آخرش رو خدا رو شکر می کشه
مثل همیشه عاشق روزهای آخر سال ام ، ابن همه دغدغه رو دوست دارم
تموم می شه امسال و برای من سال موندنی ای توی ذهنم می شه، این همه اتفاق، این همه پَستی و بلندی، این همه روزهای پر اضطراب و ترسناک و پر از خاطره
چه سالی بود امسال
می تونم کتابش کنم ، هر روزش برام ماجرا بوده ، دلم نمی خواد همش توی ذهنم باشه
بعضی خاطره هاش آزارم می ده
بعضی هاپش به شدت به فنا می رسونتم
بعضی هاش دوست داشتنی ان و پر از غنج زدن می کنن دلم رو
................................
سال عجیبی بود خیلی عجیب
سالی لبالب از
نفرت
کینه
عشق
تولد
مرگ
آشنایی
جدایی
موفقیت
شکست
و
شروع تازه

2 comments:

دلتنگ دلتنگی های آسمان said...

"باد هم سراپا سرمست سادگی هاش بود,
وقتی که می دید
هنوزم که هنوزه
- سکوت -
سین هفتم سفره هفت سین هرسالشه"

"عیدانه " - آخرین دستنوشته "دلتنگ دلتنگی های آسمان" - بهانه دیدار شما را دارد...

sanaz said...

تا شما باشین.........از اون کارهاست ها. چه آدم اعصاب خورد کنی