Wednesday, February 09, 2011

روش تو

راست میگفتی : به هر آنکه دل ببندی ، دنیا او را زودتر از آنچه فکرش را کنی از تو می گیرد ، پس فقط زندگی کن تا همه را داشته باشی بدون دردِ از دست دادن ها
راست می گفتی باید به تو گوش می دادم و می ماندم به روش تو
گوش ندادم و نماندم و تو هم که دلبسته نبودی به روش خودت
پس تمام شد مسیر مشترک ما

1 comment:

مریم گلی said...

اینو قبول ندارم که میگی اون دلبسته نبود که اگه نبود هیچوقت برنمیگشت حتی نصفه حتی اینجور و فقط میتونم بگم که میخواست دلبسته نباشه اما نمیتونست.اما قبول دارم که نباید دل ببندی چون رسم روزگار رسم عجیبیه اونقدر عجیب که هیچ فیلسوف و متفکری نتونسته راهی برای مقابله باهاش پیدا کنه پس زندگی کن دوستم که این نیز میگذرد.