Wednesday, November 12, 2008

کار این روزهای من

مدارا ، مسامحه ، سکوت و چشم بستن با چاشنی کمی صبر ایوب کار این روزهای من است

1 comment:

leila said...

salam hana jan
kheili ghashang minevisin , az matalebeton koli khosham omad , sedaghat o yerangi dad mizane az neveshtehaton
khoshhal misham bishatr ba ham ashna beshim , age maiel hastin man ID ra midam , ya inke email mizanam b emaileton
movafagh bashin