Friday, December 11, 2009

فردا روز دیگری است

وقتی شخصیت اول داستان، خود، خودکشی میکند نفس کشیدن سخت تر است اما تو سخت تر از اینها را هم داشته ای قهرمان ! چشمها به سمت توست
........................................................
خواب لیلا فیلم ترسناکی است فقط اندازه یک فیلم ایرانی نه بیشتر فقط از اول همه گره های معماها برای تماشاچی رو است
...................................................
به قول رفقا این نیز بگذرد و بی تردید فردا روز دیگری است

2 comments:

sara said...

من یه وقتایی وحشت میکنم از اینهمه واژه های یکسانی که موج میزند میان ما.

فاطمه said...

اره میگذره اما هیچ تظمینی نیست که از امروز بهتر باشه .