Tuesday, January 19, 2010

باز پنجره ای شکسته شد

بیست و نهم دی ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت خورشیدی، سه شنبه بود
وقتی که باز پنجره ای شکسته شد
....................................................
حافظ امروز گفت
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
.....................................................
یه خبر خوش ! به زودی می تونم یه مرکز روان درمانی و توان بخشی برای بیماران روحی باز کنم ، من دیگه توانایی اش رو دارم شک نکنید توی این ده سالی که من و رفقام با انواع بیماران روانی در حد و درجه های مختلف سر و کار داشتیم ، من فک کنم هر کدوم مون توی یه گرایش خاص و توی یه بیماری ویژه تخصص یافتیم ، اینجوری کار شما هم آسون می شه شما که به سمت ما نشونه گرفتید و همتون فقط ما ها را پیدا می کنید دیگه زحمت نمی دیم شما رو برای پیدا کردن یه مرکز باز می کنیم جهت جذب بیماران روحی داغان از هر درجه، مجنون های ادواری در اولویت اند ، اون وقت راحت بیایید پیش ما تا رسالت خودتون رو به انجام برسونید رفقای ذکور بیمار ما

No comments: