Friday, July 30, 2010

وقتشه

وقتشه که خطر کنم
وقتشه این آواره رو دوباره در به در کنم
وقتشه که جا بذارم خاطره های تلخمو
وقتشه ......

دیدن تصویر


3 comments:

مریم گلی said...

خطر کن رفیق دارمت

زودیاک said...

درود

وقتشه جانا.. هر وقت که اومد وقتشه آخه love که زمان نمیشناسه..

it's real but nobody belive it ..

گنجشکک اشی مشی said...

دورود /

دن دن دن دن !!!‌

پ . ن :

فکر کردم یه خورده موزیک متن هم لازم داشت این " بالاتر از خطر"ت
:)


وقت خوش ./././././././././././.