Sunday, January 30, 2011

آدمکهای این روزهایم

من عاشق شخصیت داغان آدمهایی هستم که در پارادوکس های عجیب و غریبشان غرق شده اند و دقیقن خودشان هم نمی دانند که دارند با زندگی شان چه می کنند ؟ فاز می دهد شخصیتشان برای ازمونهای روان شناختی... جالب اینجاست که از این آدمها این روزها زیاد شده اند و انگار این درد بی درمان یک جور بدجور اپیدمی شده است بین آدمکهای این روزهایم

3 comments:

مریم گلی said...

کلا هیشکی نمیدونه چی میخواد و چیکار میکنه من خودم هم نمیدونم چی میخوام یکی به من بگه من چی میخوام کمک کمک

sara said...

کلن همه یه مدلی این طوری شدن خب درگیری دارن با خودشون انگار تکلیف شون معلوم نیست

Ankit said...

Nice Post. Visit us for latest orkut scraps and wallpapers.
Get latest Orkut Propose Day Scraps
And visit us for Funny Jokes