Thursday, November 02, 2006

چرا صدام تو جزیره نمی آد


من کجام از من خبری ندارید جزیره رو آب برده یا دارم خواب میبینم شاید هم توی خواب جزیره رو آب برده نمیدونم اما کاش اون

عکس پایینی رو نمی ذاشتم تا گذاشتم مهر سکوت به لب جزیره زده شد

بهر حال اینجوریه دیگه هیو هوای جزیره جون می ده برای رفتن به کما حالا ما در کما به سر میبریم رفقا


2 comments:

شبدر4پر said...

پاشو پاشو حنا جونی .دلمون برات تنگیده .یه چیزایی بنویس

Proshat said...

سلام مادرجون
میدونی چیه؟ وقته امتحان و پروژه و از این جور چیزاست
سکوت مال اینه
دارم روی یه مقاله کار میکنم در مورئ زنان و فاصله دیجیتال
نظری نداری؟