Friday, August 08, 2008

دوست جدید منیک عمر که گارفیلد وار زندگی می کردیم با این عشق لایتناهی لازانیا مان، اما این اواخر به صد دلیل نا گفتنی شده ایم آخر هر چی گارفیلد بازه و دربه در به دنبال این موجود افتاده ایم، حالا اینروزها یکی از این ها را در یک سایز بزرگ خریدیم و گذاشتیم گوشه اتاق مان کنار تخت در یک سایز بزرگ نرمالو و پشمالو، حالا می رویم فک و فامیلش را هم ابتیاع می کنیم ، از زنش گرفته تا ننه و بابا و بچه هایش، البته عین این گندبگ که من خریدم کوچکولوش هم بود که بزودی از مغازه می اریمش به خونه ، با این حال به خوشگلی این عکس اول که نیست اما از هیچی بهتره
حالا گارفیلد بازهای جهان بیایید متحد شویم

2 comments:

sabokvazn said...

پسر من از اون گارفیلد بازهای قهار است بعضی وقتها فیلم گارفیلد دو را دوبار پشت سر هم رویت می کنیم

سارا said...

دو سالگی اینجا مبارک باشه... شاید سخت باشه ولی میشه.. میدونی ما انسانها خیلی توانمند هستیم... من همیشه ایمان داشته ام به توانمندی خودم و بقیه انسانها .. این گارفیلدها هم خیلی ناز نازی