Tuesday, June 29, 2010

دو روز دیگر


دو روز دیگر مانده است و من این روزها ی پر از تشویش را دوست نمی دارم
..............................
فقط دلم می خواد جمعه حال خوبی از آن من باشد

2 comments:

زودياك said...

درود

شايد اگر دوستان را دعوت كنيد، حال و هواي درونيتان عوض شود. مخصوصا" مستر گنجشكك ! D: (البته اگر تهران هستيد)

مريم گلي داغون said...

پيشاپيش مبالكه