Thursday, October 12, 2006


اینو حتمن بخونید که حال می کنید

http://www.tehranavenue.com/article.php?id=597#

1 comment:

شبدر 4پر said...

متن خیلی خوب و روانی بود .خوشم اومد .اینجا پر از ممل آمریکایی هایی است که به هر شکلی شده خودشون رو به اینجا کشوندند.ممکنه از زندگیشون راضی نباشند چون با اونی که تو رویای خودشون ساخته بودند زمین تا آسمون تفاوت داره و دلشون برای خیلی چیزا تو ایران تنگ شده باشه و کلی دلشون پر بزنه برای تکرار اون لحظات ولی در عمل هیچ کدوم واقعاً دلشون نمیخواد بر گردند.این نکته ای است که نویسنده بهش اشاره نکرده .